CURRICULUM VITAE

Sivilakritekt MNAL Jan Terje Iversen

Født:
29. april 1946

Sivilstatus:
Gift


Utdannelse:
1967 Flytekniker Luftforsvarets tekniske skoler

 
1976 Diplom Arkitektavd. TU-WIEN

Kurs:
1997 Brannsikkerhet i bygninger

Språk:
Tysk og Engelsk

IT:
Acad, MS Office, Adobe


Ansatt:
1976-79 Roar Haug-Byggplan AS (RH)

 
1979-83 Mellbye Arkitekter AS (MA)

 
1984-89 Gunnarsjaa+Kolstad AS (G+K)

 
1989-92 SA-Arkitekter AS (SA)

 
1992-09 Gunnarsjaa+Kolstad AS (G+K)

Egen praksis:
2009- Jan Terje Iversen – Arkitekt MNAL


Prosjekter
Tiltakshaver
Rolle


Boliger

Midlertidige boliger for OL-94 Lillehammer
Norsk Hydro/Fagbygg
Medarb. SA

Dr.Astridsgt.3 Oslo
Gr. Thomas Wilmers legat
Prosjektansv. G+K og prosjektledelse

Bestumåsen 4
Attivo AS
Prosjektansv. G+K

Akersbakken 35
Akersbakken 35 AS
Prosjektansv. G+K

Duehaugveien 6-8
UiO
Prosjektansv. G+K

Riddervoldsgt. 8
Gr. Thomas Wilmers legat
Ansvar arkitektur og søknad

Jomfrubråtveien 27
Ananke AS
Ansvar arkitektur og søknad

Bestumveien 99
Bestumveien 99 AS
Ansvar arkitektur og søknad

Vettaliveien 4G
Nysted/Amundsen
Ansvar arkitektur og søknad

Christies gate 22
AS Elektrisk
Ansvar arkitektur og søknad

Frams vei 2a
Anne-Mari Tenvik Bangor
Ansvar arkitektur og søknad


Offentlige bygg

Larvik distriktsbibliotek
Larvik kommune
Ansv. medarb. MA


Næringsbygg

Senterbebyggelse Holmlia, Oslo
OBOS
Prosjektansv. MA

Forretninger, garasjer, bank og postkontor, Geilo
Kreditkassen
Prosjektansv. MA

Hovedkontor Norsk Hydro Vækerø, Oslo
Selmer - Furuholmen
Ansv. medarb. G+K

Ibsen-kvartalet, kontorer
Linstow Eiendom
Ansv. medarb. G+K

Marcus Thranes gate 6, Kontorbygg Myren Verksted
Myren Eiendom AS
Prosjektansv. G+K

Drammensvn. 133, kontorer og bilforretning
Brdr. Lindvik ANS
Prosjektansv. G+K i samarb. Pran ark. as

Tanberg radiofabrikk, rehabilitering
Kjelsåsveien 161 AS
Prosjektansv. G+K

Kullebund gård
Marianne Bonde Hansen
Ansvar arkitektur, utomhus og søknad


Regulering

Delområde Myren Verksted
Myren Eiendom AS
Prosjektansv. G+K

Observatorieparken Solli pl.
UiO
Prosjektansv. G+K

Snarøya Bebyggelsesplan seniorboliger
Kongsveien Boligseskap
Prosjektansv. G+K

Augestadveien 3 - Omreg. bolig til næring
Marianne Bonde Hansen
Forslagsstiller planforslag

Nesøytjern friområde, Asker
Byggeselskap AS
Ansvarlig søker


Diverse

Utvikling av byggesystemet Natural
Hydro Aluminium
Medarb. SA

Diverse hytter og eneboliger og mindre arbeider på boligeiendommer
Diverse
Egen virksomhet


Premierte prosjekter

Sundts premie:
Furuholmengården

 
Ibsen-kvartalet

Houens fond:
Ibsen-kvartalet

Statens byggeskikkpris:
Ibsen-kvartalet

Webdesign av Morten A. Iversen © 2013 Jan Terje Iversen Arkitekt MNAL